Viešųjų pirkimų paslaugos | Radušys ir partneriai

El. p.: info@viesiejipirkimai.com
Tel. +370 606 11888 

 

Viešųjų pirkimų paslaugos ir konsultacijos

 
 
Apklausa
Kaip vertinate nuo 2014 m. įsigaliosiantį reikalavimą pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją?
teigiamai
neigiamai
negaliu pasakyti
Archyvas


Paieška
Viešųjų pirkimų tarnybos komentaras Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
Gruodžio 06, 2013

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų

2013 m. spalio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 112-5575). Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi peržiūrėti savo pasitvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles ir jas suderinti su priimtais pakeitimais.

Tarnyba informuoja, apie svarbiausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Įstatymas) pasikeitimus, įsigaliosiančius nuo 2014 m. sausio 1 d.:

1. Pasikeis mažos vertės pirkimų reglamentavimas:

  • padidės mažos vertės prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertės riba (nuo 100 tūkst. Lt be PVM iki 200 tūkst. Lt be PVM), iki kurios supaprastintas pirkimas bus laikomas mažos vertės pirkimu (Įstatymo 2 straipsnio 15 dalis);
  • mažos vertės pirkimo atveju perkančioji organizacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti ir sudarytą pirkimo sutartį privalės informuoti savo tinklalapyje (Įstatymo 7 straipsnio 3 dalis).

2. Pasikeitus Įstatymo 9 straipsnio nuostatoms, reglamentuojančioms numatomo pirkimo vertės skaičiavimą, yra sprendžiama dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintoje Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454) (toliau – Metodika) pakeitimų. Šiuo metu Tarnybos sudaryta darbo grupė rengia Metodikos pakeitimų projektą, kuris netrukus bus paskelbtas susipažinimui.

3. Atkreiptinas dėmesys, kad bus panaikintas reikalavimas pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas netenka galios). Pažymėtina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėtiems pirkimams perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, nebegalės reikalauti tiekėjų pateikti sąžiningumo deklaraciją.

4. Pažymėtina, kad tiek pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę (toliau – tarptautiniai pirkimai), tiek supaprastintų pirkimų (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) atveju perkančiajai organizacijai atsiras pareiga pirkimo dokumentuose nurodyti pagrindinius darbus, kuriuos privalės atlikti tiekėjas tuo atveju, jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai (Įstatymo 24 straipsnio 5 dalis ir 85 straipsnio 1 dalis).

5. Perkančiajai organizacijai atsiras pareiga prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti su pasiūlymu būtinus pateikti dokumentus (tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą), jei jie netikslūs, neišsamūs ar apskritai nepateikti. Šiems patikslinimams ir papildymams perkančioji organizacija privalės nustatyti protingą terminą, kuris negalės būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Pažymėtina, kad šių dokumentų tiekėjui nepatikslinus, nepapildžius ar apskritai nepateikus, perkančioji organizacija turės pasiūlymą atmesti. Ši nuostata bus taikoma ir tarptautinės vertės, ir supaprastintiems pirkimams, išskyrus Įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų ir mažos vertės pirkimų atvejus (Įstatymo 28 straipsnio 10 dalis, 39 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 85 straipsnio 1 dalis).

6. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija negalės reikalauti dokumentų ar informacijos apie tiekėjo kvalifikaciją, kurie jai yra neatlygintinai prieinami valstybės registruose ar informacinėse sistemose (Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis).
(Tęsti...)

 

užsiregistruok viešųjų pirkimų konsultacijai

Website Security Test